პარასკევი, 2020-01-24, 10:22 PM
scripts
მთავარი | smarttop - ფორუმი
WELCOME: SCRIPTS.UCOZ.COM=)
[ ახალი შეტყობინებები · მონაწილეები · ფორუმის წესები · ძებნა · RSS ]
  • გვერდი 1 დან
  • 1
ფორუმი » PHP scripts » Help / დახმარება » smarttop (dakenebis instruqcia)
smarttop
Old Дата: პარასკევი, 2007-08-10,   
Admin
ჯგუფი: Moderators
შეტყობინება: 85
რეპუტაცია: 1
სტატუსი: გასულია
[ (GE) ]
 

Default Дата: პარასკევი, 2007-08-10, 11:41 AM | Сообщение # 1


1. დაარედაქტირებთ ფაილებს:

/usr/conf/conf.php

Code
<?
$top_alt="Top Sites";
$top_url="http://აქ ჩაწერთ თქვენი საიტის მისამართს";
$top_url_count="http://აქ ჩაწერთ თქვენი საიტის მისამართს/count";

//mysql
define ("TAB_USERS", "top_users");
define ("TAB_LOG", "top_log");
define ("TAB_CAT", "top_cat");
define ("TAB_PIX", "top_pix");
define ("TAB_DATA", "top_data");

?>

/usr/conf/db.php

Code
<?php

$hostName = "localhost"; // MySQL
$userName = "stop"; // ბაზის ნიკი
$password = "stop"; // ბაზის პაროლი
$databaseName = "stop"; // ბაზის სახელი

if (!($link=mysql_connect($hostName,$userName,$password))) {
printf("Îøèáêà ïðè ñîåäèíåíèè ñ MySQL !\n");
exit();
}
if (!mysql_select_db($databaseName, $link)) {
printf("Îøèáêà áàçû äàííûõ !");
exit();
}

//<<
//
$data_day=date("Y-m-d 00:00:00");
$data_t=date("Y-m-d 00:00:00",strtotime ("-1 day"));
$data_n=date("Y-m-d 00:00:00",strtotime ("-7 day"));
$data_m=date("Y-m-d 00:00:00",strtotime ("-30 day"));

//
$tmp1 = "d < DATE_FORMAT(NOW(),'%Y-%m-%d 23:59:59') - INTERVAL '0' DAY";
$tmp2 = " AND d >= DATE_FORMAT(NOW(),'%Y-%m-%d 23:59:59') - INTERVAL '1' DAY";
$end = $tmp1.$tmp2;
$q_d = "SELECT * FROM ".TAB_DATA." where ".$end;
$r_d = MYSQL_QUERY($q_d);
$nd = mysql_result($r_d, 0);
$numberkk = MYSQL_NUMROWS($r_d);
if($numberkk=="0"){
$sqld = "UPDATE ".TAB_DATA." SET d = '$data_day'";
mysql_query($sqld,$link);

$sqld = "UPDATE ".TAB_USERS." SET hit_dey = '0', host_dey = '0'";
mysql_query($sqld,$link);
}else{}

//
$tmp1 = "t < DATE_FORMAT(NOW(),'%Y-%m-%d 23:59:59') - INTERVAL '1' DAY";
$tmp2 = " AND t >= DATE_FORMAT(NOW(),'%Y-%m-%d 23:59:59') - INTERVAL '2' DAY";
$end = $tmp1.$tmp2;
$q_d = "SELECT * FROM ".TAB_DATA." where ".$end;
$r_d = MYSQL_QUERY($q_d);
$nd = mysql_result($r_d, 0);
$numberkk = MYSQL_NUMROWS($r_d);
if($numberkk=="0"){
$sqld = "UPDATE ".TAB_DATA." SET t = '$data_t'";
mysql_query($sqld,$link);

$sqld = "UPDATE ".TAB_USERS." SET hit_vchera = '0', host_vchera = '0'";
mysql_query($sqld,$link);

//echo"nnnnnnnnn";
}else{}

//
$tmp1 = "n < DATE_FORMAT(NOW(),'%Y-%m-%d 23:59:59') - INTERVAL '0' DAY";
$tmp2 = " AND n >= DATE_FORMAT(NOW(),'%Y-%m-%d 23:59:59') - INTERVAL '7' DAY";
$end = $tmp1.$tmp2;
$q_d = "SELECT * FROM ".TAB_DATA." where ".$end;
$r_d = MYSQL_QUERY($q_d);
$nd = mysql_result($r_d, 0);
$numberkk = MYSQL_NUMROWS($r_d);
if($numberkk=="0"){
$sqld = "UPDATE ".TAB_DATA." SET n = '$data_day'";
mysql_query($sqld,$link);

$sqld = "UPDATE ".TAB_USERS." SET hit_nedelya = '0', host_nedelya = '0'";
mysql_query($sqld,$link);

echo"00000000000000";
}else{}

//
$tmp1 = "m < DATE_FORMAT(NOW(),'%Y-%m-%d 23:59:59') - INTERVAL '0' DAY";
$tmp2 = " AND m >= DATE_FORMAT(NOW(),'%Y-%m-%d 23:59:59') - INTERVAL '30' DAY";
$end = $tmp1.$tmp2;
$q_d = "SELECT * FROM ".TAB_DATA." where ".$end;
$r_d = MYSQL_QUERY($q_d);
$nd = mysql_result($r_d, 0);
$numberkk = MYSQL_NUMROWS($r_d);
if($numberkk=="0"){
$sqld = "UPDATE ".TAB_DATA." SET m = '$data_day'";
mysql_query($sqld,$link);

$sqld = "UPDATE ".TAB_USERS." SET hit_mesyas = '0', host_mesyas = '0'";
mysql_query($sqld,$link);
}else{}
?>

/count/config/db.php

Code
<?

$hostName = "localhost"; // MySQL
$userName = "stop"; // ბაზის ნიკი
$password = "stop"; // ბაზის პაროლი
$databaseName = "stop"; // ბაზის სახელი

if (!($link=mysql_connect($hostName,$userName,$password))) {
printf("Îøèáêà ïðè ñîåäèíåíèè ñ MySQL !\n");
exit();
}
if (!mysql_select_db($databaseName, $link)) {
printf("Îøèáêà áàçû äàííûõ !");
exit();
}

?>

\weboffice\config/db.php აქაც ბაზების მონაცემები ჩაწერეთ

შედიხართ ბაზაში, ბაზაში დაამატებთ sql ს:

Code
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.6.0-pl2
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Хост: localhost
-- Время создания: Мар 27 2005 г., 03:20
-- Версия сервера: 3.23.53
-- Версия PHP: 4.3.9
--
-- БД: `stop`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Структура таблицы `std_usr`
--

CREATE TABLE `std_usr` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`login` varchar(200) default NULL,
`pass` varchar(200) default NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=102 ;

--
-- Дамп данных таблицы `std_usr`
--

INSERT INTO `std_usr` (`id`, `login`, `pass`) VALUES (1, '1', '1');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Структура таблицы `top_cat`
--

CREATE TABLE `top_cat` (
`id` int(250) unsigned NOT NULL auto_increment,
`name` varchar(250) NOT NULL default '',
`op` varchar(250) NOT NULL default '',
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=16 ;

--
-- Дамп данных таблицы `top_cat`
--

INSERT INTO `top_cat` (`id`, `name`, `op`) VALUES (1, 'Hi-Tech', 'компьютеры, интернет, мобильники');
INSERT INTO `top_cat` (`id`, `name`, `op`) VALUES (2, 'Культура', 'mp3, кино, фото');
INSERT INTO `top_cat` (`id`, `name`, `op`) VALUES (3, 'Работа', 'вакансии, трудоустройство');
INSERT INTO `top_cat` (`id`, `name`, `op`) VALUES (4, 'Спорт', 'футбол, хоккей, соревнования');
INSERT INTO `top_cat` (`id`, `name`, `op`) VALUES (5, 'Учеба', 'вузы, школа, рефераты, наука');
INSERT INTO `top_cat` (`id`, `name`, `op`) VALUES (6, 'СМИ', 'новости, газеты, ТВ');
INSERT INTO `top_cat` (`id`, `name`, `op`) VALUES (7, 'Дом', 'семья, здоровье, красота, квартира');
INSERT INTO `top_cat` (`id`, `name`, `op`) VALUES (8, 'Маркет', 'подбор товаров, сравнение цен');
INSERT INTO `top_cat` (`id`, `name`, `op`) VALUES (9, 'Общество', 'власть, закон, религи');
INSERT INTO `top_cat` (`id`, `name`, `op`) VALUES (10, 'Бизнес', 'финансы, недвижимость, реклама');
INSERT INTO `top_cat` (`id`, `name`, `op`) VALUES (11, 'Развлечения', 'игры, юмор, знакомства, гороскопы');
INSERT INTO `top_cat` (`id`, `name`, `op`) VALUES (12, 'Справки', 'адреса, транспорт, словари');
INSERT INTO `top_cat` (`id`, `name`, `op`) VALUES (13, 'Отдых', 'афиша, туризм, хобби');
INSERT INTO `top_cat` (`id`, `name`, `op`) VALUES (14, 'Авто', 'продажа, запчасти, клубы');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Структура таблицы `top_data`
--

CREATE TABLE `top_data` (
`d` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
`t` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
`n` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
`m` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00'
) TYPE=MyISAM;

--
-- Дамп данных таблицы `top_data`
--

INSERT INTO `top_data` (`d`, `t`, `n`, `m`) VALUES ('2005-03-27 00:00:00', '2005-03-26 00:00:00', '2005-03-24 00:00:00', '2005-03-26 00:00:00');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Структура таблицы `top_log`
--

CREATE TABLE `top_log` (
`id` int(250) unsigned NOT NULL auto_increment,
`pid` int(250) NOT NULL default '0',
`data` datetime NOT NULL default '2001-01-01 00:00:00',
`ip` int(250) NOT NULL default '0',
`type_page` int(250) NOT NULL default '0',
`page` varchar(250) NOT NULL default '',
`path` varchar(250) NOT NULL default '',
`agent` varchar(250) NOT NULL default '',
`type_ref` int(250) NOT NULL default '0',
`name_ref` varchar(250) NOT NULL default '',
`page_ref` varchar(250) NOT NULL default '',
`path_ref` varchar(250) NOT NULL default '',
`cookie` int(250) NOT NULL default '0',
`color` int(250) NOT NULL default '0',
`monitor` varchar(250) NOT NULL default '0',
`js` int(250) NOT NULL default '0',
`vjs` varchar(250) NOT NULL default '',
`type_os` int(250) NOT NULL default '0',
`os` varchar(250) NOT NULL default '',
`br` varchar(250) NOT NULL default '0',
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1121 ;

--
-- Дамп данных таблицы `top_log`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Структура таблицы `top_pix`
--

CREATE TABLE `top_pix` (
`id` int(250) unsigned NOT NULL auto_increment,
`url` varchar(250) NOT NULL default '',
`name` varchar(250) NOT NULL default '0',
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=8 ;

--
-- Дамп данных таблицы `top_pix`
--

INSERT INTO `top_pix` (`id`, `url`, `name`) VALUES (1, '/images/pix/1.png', 'кнопка #1');
INSERT INTO `top_pix` (`id`, `url`, `name`) VALUES (2, '/images/pix/2.png', 'кнопка #2');
INSERT INTO `top_pix` (`id`, `url`, `name`) VALUES (3, '/images/pix/3.png', 'кнопка #3');
INSERT INTO `top_pix` (`id`, `url`, `name`) VALUES (4, '/images/pix/4.png', 'кнопка #4');
INSERT INTO `top_pix` (`id`, `url`, `name`) VALUES (5, '/images/pix/5.png', 'кнопка #5');
INSERT INTO `top_pix` (`id`, `url`, `name`) VALUES (6, '/images/pix/6.png', 'кнопка #6');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Структура таблицы `top_users`
--

CREATE TABLE `top_users` (
`id` int(250) unsigned NOT NULL auto_increment,
`data` datetime NOT NULL default '2001-01-01 00:00:00',
`data_old` datetime NOT NULL default '2001-01-01 00:00:00',
`password` varchar(250) NOT NULL default '',
`site_name` varchar(250) NOT NULL default '',
`site_text` varchar(250) NOT NULL default '',
`site_url` varchar(250) NOT NULL default '',
`mail` varchar(250) NOT NULL default '',
`cat` int(250) NOT NULL default '0',
`pub_stat` int(250) NOT NULL default '0',
`id_count` int(250) NOT NULL default '0',
`hit_dey` int(250) NOT NULL default '0',
`hit_total` int(250) NOT NULL default '0',
`host_dey` int(250) NOT NULL default '0',
`host_total` int(250) NOT NULL default '0',
`hit_vchera` int(250) NOT NULL default '0',
`hit_nedelya` int(250) NOT NULL default '0',
`hit_mesyas` int(250) NOT NULL default '0',
`host_vchera` int(250) NOT NULL default '0',
`host_nedelya` int(250) NOT NULL default '0',
`host_mesyas` int(250) NOT NULL default '0',
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=13 ;

--
-- Дамп данных таблицы `top_users`
--

INSERT INTO `top_users` (`id`, `data`, `data_old`, `password`, `site_name`, `site_text`, `site_url`, `mail`, `cat`, `pub_stat`, `id_count`, `hit_dey`, `hit_total`, `host_dey`, `host_total`, `hit_vchera`, `hit_nedelya`, `hit_mesyas`, `host_vchera`, `host_nedelya`, `host_mesyas`) VALUES (1, '2001-01-25 00:00:00', '2005-03-27 03:18:21', '1', 'Название сайта', 'Описание сайта', 'http://www.kg', 'mail@mail.ru', 2, 1, 2, 19, 339, 1, 2, 71, 339, 339, 1, 2, 2);
INSERT INTO `top_users` (`id`, `data`, `data_old`, `password`, `site_name`, `site_text`, `site_url`, `mail`, `cat`, `pub_stat`, `id_count`, `hit_dey`, `hit_total`, `host_dey`, `host_total`, `hit_vchera`, `hit_nedelya`, `hit_mesyas`, `host_vchera`, `host_nedelya`, `host_mesyas`) VALUES (12, '2005-03-24 15:50:48', '2001-01-01 00:00:00', 'od4gku', '22222222', '2222222222222222', '222222222', '1111', 1, 1, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);

საიტი მზად არის
ადმინ პანელში შესასვლელად გახსენით: http://Tqveni_saiti.ge/topsites/weboffice

DOWNLOAD Smarttop
Сообщение отредактировал levani - შაბათი, 2007-08-18, 10:21 AM
ფორუმი » PHP scripts » Help / დახმარება » smarttop (dakenebis instruqcia)
  • გვერდი 1 დან
  • 1
ძებნა:

Copyright MyCorp © 2020